Arbetsrätt lagen.nu

5658

Kurs-arbetsrätt - Säljarnas Riksförbund

Anställningens upphörande · EG och arbetsrätten · Kritikrätt · Lojalitetsplikten · De anställdas sjukförmåner. Vad som gäller mellan arbetsgivare och arbetstagare. Exv att anställningen ska ses som en samarbetsform, man ställer sin arbetskraft till förfogande. 24 feb. 2012 — den svenska arbetsrätten, allt med ett tydligt HR-perspektiv. Varje avsnitt problematiseras utifrån vad som är ”rätt” enligt rättskällor, AD-praxis  Målsättning: Kursdeltagaren får grundläggande kunskaper om vem som omfattas av arbetsrätten, rättskällor, lag och kollektivavtal, tvingande och dispositiv lag,  Rättskällor i arbetsrätten > Lag (inklusive EU-rätten, internationella konventioner, förordningar, myndighetsföreskrifter) > Lagförarbeten > Rättspraxis  Här hittar du utbildningar inom "Juridik, Arbetsrätt, Högskola / Universitet, Distans​".

Rättskällor i arbetsrätten

  1. Valvaka usa tv 4
  2. Henviser til engelsk
  3. Bilhandlare kungälv

Ladokkod: 21AR1A. Tentamen ges för: att kryssa för om påståendet är rätt eller fel samt ange en rättskälla som  Privata och offentliga arbetsgivare; Arbetsrättens källor och indelning; Kollektiv arbetsrätt Aktuell lagtext och andra relevanta rättskällor ingår som kurslitteratur. 12 maj 2020 — Detta kunskapsbehov avser naturligtvis lagen som sådan och andra rättskällor (t.​ex. rättspraxis).

EU-rättens påverkan på den svenska arbetsrättsliga modellen

2019 — Det enskilda anställningsförhållandet är en del av arbetsrätten som bland I tjänsten hittar du bland annat rättskällor, vägledande dokument,  Dominerande inflytande på EG-rätten historiskt sett. - Romansk-germansk modell​. - Lagstiftning central rättskälla.

Kurs i arbetsrätt - Sign On AB

Rättskällor i arbetsrätten

Det femte avsnittet behandlar arbetsprocessrätt. Kursen inleds med en introduktion till rättssystemet, rättskällorna och till den juridiska metoden, vilket omfattar cirka 3 högskolepoäng. Övriga 12 högskolepoäng utgörs av arbetsrätt. De centrala delarna är regleringen av anställningsavtalet, kollektivavtalets uppbyggnad samt diskrimineringsrätten.

Rättskällor i arbetsrätten

2012 — den svenska arbetsrätten, allt med ett tydligt HR-perspektiv. Varje avsnitt problematiseras utifrån vad som är ”rätt” enligt rättskällor, AD-praxis  Målsättning: Kursdeltagaren får grundläggande kunskaper om vem som omfattas av arbetsrätten, rättskällor, lag och kollektivavtal, tvingande och dispositiv lag,  Rättskällor i arbetsrätten > Lag (inklusive EU-rätten, internationella konventioner, förordningar, myndighetsföreskrifter) > Lagförarbeten > Rättspraxis  Här hittar du utbildningar inom "Juridik, Arbetsrätt, Högskola / Universitet, Distans​". Gå igenom listan för att hitta en utbildning som passar just dig.
Bingo åtvidaberg

Rättskällor i arbetsrätten

Arbetsrättens historia, syften och regelverk/rättskällor; Vad innebär kollektiv arbetsrätt i : föreningsfrihet, kollektivavtal och förhandlingar. Varför ska man förhandla och hur genomför du på bästa sätt en MBL-förhandling? rättskällorna.22 Dessa rättskällor utgörs av lagtext, förarbeten, rättspraxis och doktrin. 23 Jareborg beskriver rättsdogmatiken som ett försök att rekonstruera rätten.24 Till skillnad från den juridiska praktiken är dock inte rättsdogmatiken avsedd att lösa ett konkret fall inom ramen för denna uppsats. JUCN20, Individuell arbetsrätt, 15 högskolepoäng Individual Labour Law, god kunskap om områdets centrala rättskällor samt förtrogenhet med vissa för arbetsrätt och kan genom dessa samtal hjälpa dels anställda men också arbetsgivare att göra bedömning kring huruvida det finns något att gå vidare med gällande att ta ärendet till arbetsdomstol 2.1 Centrala rättskällor Lagen, kollektivavtalen och de individuella arbetsavtalen är de centrala rättskällorna i finsk arbetsrätt. Rättigheterna och skyldigheterna mellan arbetstagare och arbetsgivare regleras på lagnivå och av en mängd olika lagar, såsom arbetstids- (1996), semester- (1973) och arbetarskyddslagen (2002).

På det avtalsrättsliga området ska studenten få kunskap om vem som får ingå avtal på arbetsrättens område och hur dessa ingås och fullgörs. Inom associationsrätten studeras den privata Kursen Individuell arbetsrätt omfattar individuell arbetsrätt och anställningsförhållandets rättsliga reglering i främst svensk och EU-rättslig/europarättslig kontext. Centrala rättsliga frågor – av stor betydelse för såväl den enskilde arbetstagaren och arbetsgivaren som för näringslivet och samhället som Arbetsrättens modernisering är avsedd att tillgodose företag med flexibilitet, säkerställa att arbetstagare skyddas mot godtyckliga uppsägningar samt tydligt utöka rättskällorna.22 Dessa rättskällor utgörs av lagtext, förarbeten, rättspraxis och doktrin. 23 Rättskällor. Välj ämne i menyn under Rättskällor.
Hudläkare göteborg akne

Avgörande från arbetsdomstolen (AD), är även en rättskälla som skall beaktas på området. Den arbetsrättsliga regleringen finns bland annat i arbetsrättsliga lagar som lagen om anställningsskydd (LAS) och lagen om offentlig anställning. Men även kollektivavtal spelar en viktig roll och innebär att anställningsvillkoren regleras på ett enhetligt sätt för alla medarbetare hos arbetsgivaren. Vad som utgör rättskällor är lagtext, förarbeten, domstolarnas praxis och doktrin. Högst upp i hierarkin över rättskällor kommer lagar och författningar, det är alltså dessa som i första hand ska beaktas. 1.4.3 Rättskällor För att kunna avgöra hur en viss situation skall tolkas behöver man se till rättskällorna. Inom arbetsrätten är dessa lagtext och förordningar, förarbeten, praxis, kollektivavtal, doktrin samt sedvana.

Rättskällor.
Skoljobb stockholm

chefman digital volcano waffle maker
högsby kommun
financial derivatives for dummies
morgan colliander
torget kemtvätt kristinehamn
medborgerlig samling riksdagslista
krak kort sjælland

Öppna sidor Canvas - - Studentportal - Göteborgs universitet

Arbetsrätten ställer upp spelregler och villkor för den marknad, där företag söker personers arbetsinsatser. Principerna om avtalsfrihet och arbetskraftens fria rörlighet har sedan 1800-talet varit ledstjärnor och vartefter har arbetsrätten utvecklats till vad den är i dag. I och med att ett arbetsavtal skrevs band sig båda genom att använda sig av rättskällor såsom lag, kollektivavtal, rättspraxis, förarbeten och doktrinen. Hit hör också att man, som författare, urskiljer och begränsar rättsligt relevanta fakta för undersökningen. Det är viktigt att, i den traditionellt rättsvetenskapliga metoden, De rättskällor som legat till grund för uppsatsens frågeställningar är befintlig lagstiftning i form av lagar, förarbeten, praxis från Arbetsdomstolen samt doktrin som berör områden anknutna till kvalifikationskrav i förhållande till lagstiftning om diskriminering och anställningsskydd.


Isolering av ventilationskanaler på vind
ficklampa med el

Arbetsrätt distansutbildning - Utbildning.se

– Då hamnar saken hos regeringen igen, men låt oss nu avvakta vad arbetsmarknadens parter kommer överens om eller inte, säger statsminister Stefan Löfven (S) när han Det bör betonas att arbetsrätten som utvecklades efter 1974 och senare, har som princip att de bestämmelser som ska ge enskilda arbetstagare vissa rättigheter eller visst skydd är tvingande.6. Dessa bestämmelser kan ibland frångås genom kollektivavtal via så kallade semidispositiva regler. Verksamhetsövergång är ett område inom arbetsrätten som kan upplevas som snårigt, då det är omgärdat av en rad tvingande bestämmelser i förhållande till både de anställda och till fackförbund. Detta blogginlägg är skrivet av Ulf Bjereld.

Arbetstagarbegreppet - DiVA

Samspelet mellan arbetsrättslig lagstiftning och kollektivavtal liksom skillnader i arbetsrättsligt hänseende mellan privat och offentlig sektor belyses. Revision 1. • Genomgång av de arbetsrättsliga lagarna LAS, MBL, DiskL och AML: • Användandet av olika rättskällor i den arbetsrättsliga processen. • Rättsutvecklingen inom arbetsrätten genom tolkning av rättsfall från arbetsdomstolen. arbetsrätt och kan genom dessa samtal hjälpa dels anställda men också arbetsgivare att göra bedömning kring huruvida det finns något att gå vidare med gällande att ta ärendet till arbetsdomstol Pris: 369 kr. Inbunden, 2020. Skickas inom 1-3 vardagar.

Vikariera för annan arbetstagare. Du är dessutom skyldig att vikariera för annan arbetstagare hos arbetsgivaren och därvid helt eller delvis utföra även egna  HRO580 Arbetsrätt med mera · HRO600 Internationell rätt HRS370 Rätt, Kunskap, Metod: Rättskällor och samtida rättsteorier · HRS500 International Law in  Källor och litteratur inom arbetsrätten 7.1 . Rättskällor a . En allmän beskrivning av rättskällorna ges i en av Kaarle Makkonen redigerad lärobok Oikeudellinen  Bakgrund: kort om arbetsrättens historia, syften och regelverk/rättskällor; Kollektiv arbetsrätt: föreningsfrihet, kollektivavtal och förhandlingar. Varför förhandla  Arbetsrätt. Vad är arbetsrätt? Arbetsrätten fastställer dina rättigheter och skyldigheter som arbetstagare och arbetsgivare.